Новини

A A A

Кръгла маса на тема „Управлението на радиоактивните отпадъци от АЕЦ – защо, кой, как”

17.02.2016

На 16 февруари 2016 г. в Козлодуй се състоя кръгла маса  по темата за управлението на радиоактивните отпадъци (РАО), генерирани вследствие на експлоатацията на българската атомна централа. Проявата бе организирана съвместно от Държавно предприятие „Радиоактивни  отпадъци” (ДПРАО) и Фондация за околна среда и земеделие (ФОЗС).
Във форума се включи Комисията по енергетика към 43-тото Народно събрание в лицето на председателя й – Делян Добрев, зам.-председателя – Валентин Николов, Румен Ненков, Петя Аврамова. Министерството на енергетиката бе представено на кръглата маса от зам.-министър Жечо Станков, а АЕЦ „Козлодуй” – от изпълнителния директор Димитър Ангелов и членове на ръководния екип. В дискусиите взеха участие председателят на УС на ФОЗС – Албена Симеонова, и представители на шест екологични организации.  Сред участниците в събитието беше областният управител на Област Враца – Малина Николова, представители на МОСВ, МЗ, БАН, НЦРРЗ, МВР, местната власт, медии.
В хода на кръглата маса бяха обсъдени големите проекти на ДП РАО във връзка с безопасното извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности и изграждането на национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, принципите и законодателството за предоставяне на информация на гражданско общество, както и насърчаването на съвместното участие в изработването на стратегии и политики по управлението на радиоактивните отпадъци. В рамките на  събитието се състоя и посещение на съоръженията за управление на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
„Подобни срещи и дебати наистина трябва да се случват, защото въпросите по управлението на РАО са съществени и те трябва да получават отговори. Няма нерешими въпроси.”, каза в заключение на кръглата маса изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров.

Нагоре