Новини

A A A

Предстои актуализация на Стратегията за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

30.07.2015

Министерството на енергетиката публикува на Интернет страницата си предложение за обществено обсъждане на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за ...

ДП РАО получи подновена лицензия за управление на РАО

03.06.2015

На 1 юни 2015 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) – д-р Лъчезар Костов, връчи официално на изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров, лицензията за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано ...

Специализираното поделение за преработка и кондициониране на РАО успешно изпълни План-графика си преди края на 2014 г.

24.01.2015

Дейности Изпълнение спрямо годишния план в % Приемане и преработка на твърди пресуеми и непресуеми (метални) РАО, м3 101,8 Приемане и преработка на течни РАО, м3 101.4 Дезактивация на метални РАО, т 109.6 План-графикът ежегодно се съставя въз основа на ...

Арменски специалисти се запознаха с опита по управление на РАО в България

19.09.2014

От 15 до 19 септември 2014 г. в Козлодуй се състоя обучение на ръководни експерти от Арменската АЕЦ. Посещението бе организирано по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по проект „Повишаване на експлоатационната безопасност на ...

СП „РАО – Козлодуй” очаква преизпълнение на годишната си производствена програма

06.12.2013

Екипът на Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй” посрещна последния месец от 2013 година със 105% изпълнение на производствената програма за преработка на течни РАО. Към 30 ноември изпълнението на програмата за преработка и кондициониране на твърди пресуеми и непресуеми ...

Нагоре