Новини

A A A

Хранилището край Нови хан – домакин на експертни събития

18.12.2017

През месец ноември 2017 г. Специализирано поделение „Постоянно хранилище за РАО – Нови хан“ към ДП РАО бе домакин на няколко  международни прояви. В периода 16-17 ноември се състоя експертна мисия на представители на белгийската компания „Белгопроцес“. Двете страни взаимно ...

Предстои актуализация на Стратегията за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

30.07.2015

Министерството на енергетиката публикува на Интернет страницата си предложение за обществено обсъждане на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за ...

СП „ПХРАО – Нови хан” изпълни програмите си за работа и модернизации за 2014 г.

24.01.2015

Предаването на РАО на „ПХРАО – Нови хан” се извършва, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП РАО. Резултатите от дейността на поделението през юбилейната 2014 година са: Обработени са 321 броя ...

Нагоре