Новини

A A A

Гръцки експерти посетиха Постоянното хранилище за РАО край Нови хан

07.03.2023

На 2 март 2023 г. представители на Комисията за атомна енергия на Република Гърция (КАЕГ) посетиха Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци край Нови хан. Гръцките експерти, придружени от председателя на АЯР Цанко Бачийски, разгледаха основни съоръжения в контролираната зона, сред ...

ДП РАО навърши 17 години

08.06.2021

На 8 юни 2021 г. ДП РАО отбелязва поредна годишнина от своето основаване. На тази дата през 2004 г. е вписана съдебната регистрация на Предприятието и тя се чества ежегодно като Ден на ДП РАО. В поздравителен адрес от името ...

ДП РАО отбеляза 15 години от създаването си с научно-технически семинар

21.11.2019

С въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, България ще се нареди сред страните, които притежават надеждно съоръжение за безопасно погребване на основните обеми РАО, генерирани досега. Хранилището ще се намира край АЕЦ „Козлодуй“ и ще бъде под ...

СП „ПХ РАО – Нови хан“ – с подновена лицензия

18.07.2019

С дата 12 юли 2019 година беше подновена лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „ПХ РАО – Нови хан“ с титуляр Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО). Документът беше връчен официално на 15 ...

Мисия на МААЕ заяви, че България се ангажира с безопасното управление на радиоактивните отпадъци, вижда области за по-нататъшно подобряване

29.06.2018

Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че България е поела ангажимент за безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, съобщи на официалния си сайт МААЕ. Екипът отбеляза и области за потенциални дългосрочни подобрения. ...

Хранилището край Нови хан – домакин на експертни събития

18.12.2017

През месец ноември 2017 г. Специализирано поделение „Постоянно хранилище за РАО – Нови хан“ към ДП РАО бе домакин на няколко  международни прояви. В периода 16-17 ноември се състоя експертна мисия на представители на белгийската компания „Белгопроцес“. Двете страни взаимно ...

Предстои актуализация на Стратегията за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

30.07.2015

Министерството на енергетиката публикува на Интернет страницата си предложение за обществено обсъждане на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за ...

СП „ПХРАО – Нови хан” изпълни програмите си за работа и модернизации за 2014 г.

24.01.2015

Предаването на РАО на „ПХРАО – Нови хан” се извършва, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП РАО. Резултатите от дейността на поделението през юбилейната 2014 година са: Обработени са 321 броя ...

Постоянното хранилище за РАО – с половинвековен юбилей

18.12.2014

На 17 декември 2014 г. официално беше отбелязана 50-тата годишнина от началото на експлоатацията на първото в България хранилище за радиоактивни отпадъци (РАО). Постоянното хранилище край село Нови хан официално е открито през есента на 1964 г. То е предназначено ...

Млади журналисти посетиха хранилището за РАО край Нови хан

26.03.2014

Четиринадесет ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нови хан, заедно с техен преподавател и директора на училището г-жа Йорданка Божинкова, посетиха Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци край Нови хан. Децата са членове на клуб „Млад журналист”, работещ ...

Нагоре