Мисия и ценности

A A A

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” носи отговорността за безопасното управление на радиоактивните отпадъци на територията на Република България.

Животът на модерния човек е немислим без някои технологии, чието приложение генерира радиоактивни отпадъци. Сред тях са ядрената енергетика, медицински и индустриални практики, научни изследвания. Нашата роля е да предпазваме  обществото и природата от влиянието на вредните отпадъци, създадени вследствие неизбежното използване на съвременните технологии.

В дейността си ние разчитаме на експертния опит на нашия екип, като се опираме на най-добрите световни практики и на научните постижения в областта на безопасното управление на радиоактивните отпадъци.

Ние работим, натоварени с дълга да осигурим минимизирането на риска от вредното влияние на радиоактивните отпадъци за околната среда, обществото и бъдещите поколения.

За да изпълним нашата специална и значима мисия, ние изградихме много важен за общата ни работа набор от ценности – единен екип, цел и постижение, иновация и креативност и съзнанието, че изпълняваме задълженията си С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО.

Нагоре