Национални доклади

A A A
Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност
Шести Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2013 г.
Национален доклад за втората извънредна среща по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2012 г.
Пети Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2010 г.
Трети Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София, 2008
Втори национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София, 2005
Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Нагоре