Национални доклади

A A A

НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Осми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, София, 2019 г.
Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, София, 2016 г.
Шести национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2013 г.
Национален доклад за втората извънредна среща по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2012 г.
Пети национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Kонвенциятa за ядрена безопасност, София, 2010 г.

НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЕДИННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО И РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Седми Национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София 2020 г.
Шести Национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София 2017 г.
Пети национален доклад за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София 2014 г.
Четвърти национален доклад за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София 2011 г.
Трети национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София, 2008
Втори национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, София, 2005
Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Нагоре