(Български) Пазарни консултации №19 – „Доставка и монтаж на три броя устройства за непрекъсваемо ел. захранване (UPS)”.

A A A
Top