(Български) ОП-28/26.11.2018 г. с предмет: „Доставка на машина за изправяне, отмерване и рязане на армировъчна стомана”.

A A A
Top