(Български) ОП-05/30.03.2017 г. с предмет: ”Доставка на 312 м3 бетон С25/30 (В 25) за производството на 130 бр. СтБК за съхранение и вътрешен транспорт на преработени радиоактивни отпадъци” – ID 9062851

A A A
Top