(Български) ОП-10/29.05.2017 г. с предмет: ”Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО-Нови хан“ към ДП РАО“

A A A
Top