(Български) ОП-12/26.09.2016 – „Извършване на ремонт на покривите на Спецкорпус-2 между 1 и 7 ос, Естакадата между 2 и 3 блок, Химичен цех над Филтърно хале и възстановяване на водоплътността на покрива на надстройка на Спецкорпус-2“ – ID 9056840

A A A
Top