(Български) ОП-13/26.09.2016 г. – „Изваждане на ЛЕРИ от гама-облъчвателна уредба Лъч-1300, ВМА, база Овча купел и гама-облъчвателна уредба ГОУ-1, ИЯИЯЕ при БАН, и поставянето им за съхранение в СП „ПХРАО-Нови хан““ – ID на решението: 750344, ID на обявлението 750345

A A A
Top