(Български) ОП-18/29.11.2016 г. с предмет: „Предпроектно проучване на инсталация за металургична дезактивация на радиоактивно замърсени метали от демонтажните дейности на блокове 1-4 от АЕЦ „Козлодуй“ – ID 9059203

A A A
Top