(Български) ОП-20/02.12.2016 г. с предмет: „Изработка и доставка на радиометър за гама и неутронно лъчение за нуждите на СП „ПХРАО-Нови хан“” – ID 9059421

A A A
Top