(Български) ОП-27/19.10.2017 г. с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП „РАО“.

A A A
Top