(Български) ОП-39/28.11.2017 г. с предмет: „Преустройство на кран, козлови едногредов с товароподемност 12, 5 тона на 16,0 тона в контролираната зона на СП „ПХРАО – Нови хан“.

A A A
Top