(Български) ОП-02/07.03.2017 г. с предмет: „Извършване на специализиран автобусен превоз на работници и служители на ДП РАО по маршрут Враца – площадка АЕЦ Козлодуй – Враца“ – УНИКАЛЕН НОМЕР В АОП 00699-2017-0001

A A A
Top