Пазарна консултация № 2/2020г. – „Изработка и доставка на сборен контейнер /СК/за съхранение на линейни елементи с радиоактивни източници /Со-60/ за целите на СП „ИЕ 1-4 блок“ и СП „ПХРАО – Нови хан““

A A A
Нагоре