Пазарна консултация № 4/2020 г. – „Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка Радиана“

A A A
Нагоре