Пазарна консултация №17 – „Ремонт на съществуващи асансьори, собственост на ДП РАО, намиращи се на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

A A A
Нагоре