Пазарна консултация №16 – „Доставка и монтаж на шредер за раздробяване на пластмасови, метални и електронни компоненти от демонтирани пожароизвестителни йонизационни датчици (ПИЙД)”.

A A A
Нагоре