Пазарна консултация №18 – „Модернизация на автоматизирана система за радиационен контрол (АСРК), разположена на площадката на СП „ПХРАО-Нови хан”.

A A A
Нагоре