Новини

A A A

В Козлодуй започна международна експертна среща по погребване на нискоактивни радиоактивни отпадъци

04.12.2017

На 4 декември 2017 г. бе дадено началото на техническо съвещание, организирано от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) в рамките на Международната мрежа за погребване на нискоактивни отпадъци (ДИСПОНЕТ). Специфична тема на форума е управлението на дейностите по изграждане на съоръжения за такива цели.

Събитието се домакинства от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и ще продължи до 8 декември. В него вземат участие 21 експерти от 18 държави, разположени на пет континента, както и представители на Агенцията за ядрено регулиране и всички специализирани поделения на ДП РАО.

Основната цел на ДИСПОНЕТ е споделянето на международния опит и подобряването на практиките и подходите при управлението на нискоактивни отпадъци. Както е известно, изграждането на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци е комплексен проект, който трябва да отчита множество изисквания по време на избора на площадка, строителството и въвеждането в експлоатация. Целият проект трябва да следва стриктно условията на лицензионната документация, да отчита националните нормативни изисквания, добрите международни практики  и да се реализира при добра комуникация с всички заинтересовани страни.

От българска страна форумът бе открит от Сергей Цочев – член на Управителния съвет на ДП РАО, с думите: „Бих искал да вярвам, че това техническо съвещание ще обсъди подробно  всички тези предизвикателства и ще даде отговор на въпросите, които ще поставите по време на това събитие. Споделяйки вашия национален опит Вие ще умножите Вашите познания и заедно с практиките и стандартите на МААЕ в тази област ще се завърнете у дома с информация за най-добрите постижения и задълбочено разбиране на обсъжданата тема.”

Нагоре