Новини

A A A

В Крайова се проведе двустранна среща за Националното хранилище за радиоактивни отпадъци в Козлодуй

22.07.2019

На 17 юли в Крайова, Румъния, представители на румънски и български неправителствени организации и представители на българското Държавно предприятие за радиоактивни отпадъци (ДП РАО) участваха във втора съвместна среща. Участниците обсъдиха въпроси, свързани с изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, което се намира в България, на площадка „Радиана“, Козлодуй.

Инициативата за решаване на проблемите между представителите на гражданското общество и ДП РАО бе предприета в съответствие с Механизма за жалби по проекти (МЖП) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Този механизъм предоставя възможност за независимо разглеждане на жалби по отношение на проекти на ЕБВР, подадени от едно или повече лица или организации.

В съответствие с Рамково споразумение за диалог, подписано по време на първата среща в Козлодуй на 7 декември 2018 г. от г-н Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО, и ръководителите на организациите – представители на гражданското общество – г-жа Луминита Симую, Румъния, и г-жа Албена Симеонова, България, страните в процеса на диалог създадоха дневен ред на обсъжданията.

Основните теми, обсъждани в Крайова от страните по процеса на диалог, бяха свързани с изграждането на хранилището, проекта на хранилището и капацитет за съхранение, избора на площадка за изграждане на хранилището, финансирането на проекта, вида на отпадъците, които ще се съхраняват, и плана за действие при аварийни ситуации.

През март 2018 г. представители на гражданското общество от Румъния и България, чрез Механизма за жалби по проекти на ЕБВР, изразиха загриженост относно  финансовата подкрепа за изграждането на хранилището на площадка „Радиана“. Те изразиха  опасения, свързани с възможното въздействие на проекта върху населението и околната среда, подчертавайки необходимостта от прозрачност и обществени консултации. ЕБВР администрира Международния фонд „Козлодуй“, който съфинансира изграждането на първия етап и на поддържащата инфраструктура на съоръжението Национално хранилище, което ще приеме ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.

В съответствие с правилата на процедурата по МЖП, за независим медиатор в инициативата за решаване на проблеми е назначен Леонардо д’Урсо, който да улесни представителите на гражданското общество и ДП РАО в диалога за решаване на повдигнатите въпроси без приписване на каквато и да е вина или грешка.

Нагоре