Новини

A A A

Дейностите по извеждане на спрени ядрени мощности бяха обсъдени на международен форум

09.12.2016

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) бе домакин на международен семинар за обмяна на опит в дейностите по извеждане от експлоатация (ИЕ) на спрени ядрени мощности.
Събитието се състоя на 7 и 8 декември 2016 г. В него взеха участие експерти и мениджъри от трите страни – получатели на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за целите на извеждането (Словакия, Литва и България). Реализацията на семинара бе насърчена от Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие, чиито представители също участваха в работата му. Във форума се включиха и експерти от Агенцията за ядрено регулиране и министерството на енергетиката.
Това бе втора среща в след състоялата се в Словакия през 2015 г. Българското домакинство на форума на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ даде възможност детайлно да бъдат представени и обсъдени теми и конкретни аспекти от реално случващите се дейности по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.
„Смятам, че всяка една от страните и институциите, представени тук, се сблъскват с различни проблеми, които ще бъдат откровено споделени, за да се потърсят решенията им в общия опит. А той е уникален и вярвам, че ще послужи в бъдеще на професионалната общност”, каза при откриването на срещата изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров.
В двата дни на семинара бяха разгледани въпроси, свързани с: планиране на дейностите по ИЕ, критични точки; оценка на разходите по ИЕ, управление на риска и планиране на непредвидени разходи; изграждане на необходима инфраструктура и съоръжения за безопасно извеждане и др. Всяка тема бе последвана от оживени дискусии, в които бе направен паралел между трите аналогични проекта, техническите и управленските подходи, прилагани при реализацията им.
В рамките на програмата участниците посетиха машинна зала на 1-4 блок, новоизградените площадки за съхранение на материалите от извеждането, Цеха за раздробяване и дезактивация на материалите, който предстои да бъде въведен в експлоатация, както и действащия Цех за преработка на радиоактивни отпадъци, генерирани от експлоатацията на атомната централа.

Нагоре