Новини

A A A

Делегация от ОИСР посети съоръжения на ДП РАО

02.09.2019

Представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) посетиха съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) на 2 септември 2019 г.
Ръководният екип на Предприятието посрещна генералния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към ОИСР – Уилям Магууд ІV, и Вероник Руйе – ръководител на Департамента по безопасност на агенцията.
По време на срещата изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров, запозна гостите с дейността на Предприятието като национален оператор по безопасното управление на РАО, генерирарани на територията на страната. Той очерта актуалните приоритети в работата на организацията, свързани с процеса по извеждане от експлоатация (ИЕ) на спрените ядрени мощности на АЕЦ, както и с изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО). Акцент в представянето бяха и иновативните технологии, използвани в създаването на нова инфраструктура в помощ на ИЕ – Съоръжението за плазмено изгаряне и Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането. Представителите на ОИСР бяха информирани и за темите, по които ДП РАО има интерес да сътрудничи и да участва в рамките на Регионалната инициатива за развитие на ядрената енергетика (RINA):  управление на РАО и извеждане от експлоатация; погребване на РАО и възможности за проучване в подкрепа националните програми; развитие на инфраструктурата и образование за иновации и др.
Уилям Магууд ІV и Вероник Руйе посетиха Машинна зала на 1-4 блок и площадка „Радиана“. Специален интерес у тях предизвика бъдещото съоръжение НХ РАО, за което те зададоха серия от въпроси, свързани с проекта и хода на строителството.
Посещението в съоръженията на ДП РАО бе част от програмата на делегацията от ОИСР в рамките на официална визита по покана на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Нагоре