Новини

A A A

ДП РАО бе домакин на международен семинар под егидата на МААЕ

30.01.2017

В периода 23-27 януари 2017 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”  (ДП РАО) бе домакин на международен семинар в рамките на проект за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Темата на семинара бе „Освобождаване от регулаторен контрол на материали и отпадъци, генерирани в резултат на извеждане от експлоатация на ядрени мощности”. Тя предизвика интереса на 28 участници от 20 страни. Към тях се присъединиха техните български колеги от ДП РАО, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Агенцията за ядрено регулиране, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките.
Семинарът беше организиран като част от европейския регионален проект „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ на МААЕ. Все по-голям брой ядрени съоръжения в Европа достигат края на жизнения си цикъл, а много други вече са в извеждане от експлоатация (ИЕ).
„Тази тема е важна заради сериозния обем материали и отпадъци, които предстои да се генерират в резултат на ИЕ, и заради потенциала за намаляване на количествата, които трябва да бъдат третирани като РАО. Значителни количества чисти материали или потенциално чисти материали могат да бъдат освободени от контрол чрез систематичен подход, измерване и верификация, че не представляват радиологичен риск. В този семинар разгледахме предимно регулаторния аспект и аспекта на безопасността на освобождаването от контрол, определяне на стойностите за освобождаване от контрол”, коментира техническият ръководител на обучителния проект Владан Любенов. Той добави, че темата ще получи развитие на аналогичен форум в средата на годината, а в края й в Берлин ще се състои международна конференция, посветена на въпросите за освобождаване от контрол на материали от ИЕ и за европейска хармонизация на стандартите в тази област.
На финала на форума Владан Любенов обобщи впечатленията на участниците от българското домакинство на форума: „Много сме доволни от организацията. Експертите успяха да се съсредоточат максимално върху работата. Благодарни сме на българската страна за това домакинство и на ДП РАО за техническия принос с ценния опит, който споделиха.”

Нагоре