Новини

A A A

ДП РАО – домакин на семинар на МААЕ

11.11.2019

От 4 до 8 ноември 2019 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) беше домакин на семинар по проект за техническо сътрудничество на Международната агенция за ядрена енергия (МААЕ) – Виена.
Събитието бе открито от Владан Любенов – технически директор на проявата, и от изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, който каза: „Убеден съм, че този семинар ще обсъди подробно  всички професионални  предизвикателства, формулирани в темата, и ще даде отговор на въпросите, които ще поставите по време на това събитие. Споделяйки вашия национален опит, вие ще увеличите вашите познания и заедно с практиките и стандартите на МААЕ в тази област ще се завърнете у дома с информация за най-добрите постижения и задълбочено разбиране на обсъжданата проблематика.“
Темата на четиригодишния регионален проект на МААЕ RER9150 е „Подобряване на възможностите за ефективно изпълнение на мащабни текущо изпълнявани проекти по извеждане от експлоатация и управление на отпадъци чрез намаляване до минимум на рисковете въз основа на потенциално сътрудничество и съвместни инициативи“. Работният семинар в България, част от изпълнението на проекта, предизвика интереса на специалисти от пет държави. В рамките на семинара те запознаха участниците с националните си проекти, свързани с темата. Основно място в деловата програма заеха презентациите на четирима висококвалифицирани лектори, поканени от МААЕ – Стивън Слейтър от Ядрен център „Селафийлд“, Великобритания, Чарли Майе от Център за ядрени изследвания, Франция, Свен Боден от Център за изследване на ядрената енергия, Белгия, и Борис Андрис от специализираната в ядрената област компания VUJE, Словакия. Към тях се присъедини и Ивайло Христосков, преподавател от СУ „Св. Климент Охридски“.
Участниците в семинара посетиха съоръжения на ДП РАО на площадка „Козлодуй“. Те се запознаха със статуса на изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО. Особен интерес сред специалистите предизвика новата инфраструктура, изградена в последните години в полза на безопасното извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности в Козлодуй: Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането от експлоатация, Съоръжение за плазмено изгаряне, Система за измерване и освобождаване от контрол.
По време на финалната сесия на форума участниците изразиха своето удовлетворение от споделените знания и опит, като подчертаха, че те ще са изключително полезни в практиките по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в техните страни.
Стивън Слейтър обобщи ефективността от работата на експертите и личните си впечатления от семинара така:
„Доколкото експертните презентации бяха подготвени независимо, аз вярвам, че те подкрепиха темата и осигуриха добър баланс между теоретичната разработка, от една страна, и от друга – внедряването в реалния живот и в практиките в агресивна радиологична среда, нещо, в което според мен участниците и представените държави дълбоко вникнаха и ще продължат да проучват по-подробно и занапред.
Акцентът на семинара беше посещението в Козлодуй. Независимо от това, че участвах като лектор, продължавам да уча и това не беше изключение. Бях особено впечатлен от начина и енергията, с които екипът в Козлодуй се справя с най-големите предизвикателства пред програмите за извеждане от експлоатация –  „какво правим с отпадъците“. Внедряването на Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането осигурява гъвкавост и възможности, а когато то е съчетано със Съоръжението за плазмено изгаряне, това е водещо постижение (по мое мнение). Въпреки че остават някои предизвикателства, вярвам, че екипът има както възможността, така и способността да ги преодолее безопасно.
Разработването на приповърхностно хранилище за РАО е особено впечатляващо. Хранилищата за такива отпадъци са предизвикателство в целия свят в контекста на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, но в Козлодуй ДП РАО решава проблема и очаквам с нетърпение да прочета или да посетя на място обекта, когато той бъде открит.
Организацията беше първокласна. Това често се пренебрегва, но добре подредените условия за работа наистина предоставиха възможност за провеждане на отличен семинар.“

Нагоре