Новини

A A A

ДП РАО оповестява инвестиционно предложение

27.03.2018

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” планира осъществяване на инвестиционно предложение    за   „Реконструкция и модернизация на конструкциите, системите и компонентите в Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй.
Инвестиционното предложение се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането на АЕЦ „Козлодуй“ от експлоатация, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Целта на инвестиционното предложение е да осигури инженерна и технологична възможност за Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ и неговите обекти да приемат, обработят и съхранят РАО, отстранени в процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и тези, генерирани от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“.
В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, ДП РАО  е информирало за своето инвестиционно намерение Министерството на околната среда и водите, Кмета на община Козлодуй и Кмета на с. Хърлец.
Всички, които желаят, могат да се запознаят с известните на този етап характеристики на инвестиционното предложение чрез публично достъпните материали, намиращи се на посочените в обявата адреси.


Уведомление за инвестиционно предложение
Нагоре