Новини

A A A

ДП РАО отбеляза Международния ден на река Дунав

30.06.2020

На 29 юни 2020 г. ДП РАО отбеляза Деня на река Дунав за шеста поредна година.
Доброволци от трите специализирани поделения на Предприятието на територията на Козлодуй, се събраха в „Ботев парк“, за да дадат своя принос към естетизиране на популярното за посещения място на дунавския бряг.  Участниците в събитието почистиха и обогатиха със свежи цветя алпинеумите, разположени около паметната плоча на капитана на парахода „Радецки“ – Дагоберт Енглендер.  Каменните кътове съществуват от 2015 г., създадени и поддържани през  годините от служителите на ДП РАО и помощта на работници от Община Козлодуй. Допълнително доброволците почистиха прилежаща  територия и алеи в крайдунавския парк. Дейностите бяха извършени при спазване на необходимите ограничения, наложени като превенция от заразяване с COVID-19.
Денят на река Дунав се отбелязва ежегодно на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Мисията на инициативата  е да привлече вниманието към опазване на реката и нейните притоци. През 2004 година за първи път е честван Денят на една от най-големите речни системи в Европа, на хората и дивата природа, които се намират в нейния регион.
Както всяка година служителите на ДП РАО много активно се включиха и в инициативата на Общината „Да почистим Козлодуй заедно“, която се състоя три дни по рано – на 26 юни. Освен логистична подкрепа с необходими материали  Предприятието осигури и човешки ресурс. Доброволците отстраниха отпадъци и почистиха райони в Зоната за отдих и спорт и околоблоковото пространство в близост до Информационния офис на ДП РАО.
Всички участници в двете събития останаха много удовлетворени от резултатите от свършената работа. Те обсъдиха нови идеи за разширяване и разнообразяване на обхвата на подобни дейности за облагородояване на градската среда в бъдеще.

Нагоре