Новини

A A A

ДП РАО получи разрешение за строеж на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО

09.06.2017

Изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) е залегнало в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.
В бъдещото хранилище няма да се погребва отработило ядрено гориво, остъклени високоактивни отпадъци или радиоактивни отпадъци от трети страни. Там ще се погребват само ниско- и средноактивни РАО.
Проектът се финансира безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй”, като стойността на първия етап е 71,8 млн. евро. Първият модул за погребване на РАО ще е с капацитет 6 336 стоманобетонни контейнера и се очаква да влезе в експлоатация през 2021 г.
Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип и ще представлява многобариерно инженерно съоръжение за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери. През целия период на експлоатация на Националното хранилище – 60 години, ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на площадката на хранилището, така и на околната среда. След това то ще бъде затворено и подложено на строг мониторинг още 300 години. Националното хранилище ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа от този тип.

Нагоре