Новини

A A A

ДП РАО прие на посещение трима бъдещи ядрени химици

02.08.2021

С ясно осъзнаване на важността на тясната връзка между висшите учебни заведения и предприятията, както и в унисон с мотото си „С грижа за бъдещето“, ДП РАО оказа пълно съдействие за провеждането на еднодневно посещение в предприятието на студенти от специалност „Ядрена химия“ към Факултета по химия и фармация на Софийски университет и техния ръководител гл.ас. Пламен Петков. То се състоя в рамките на едноседмична лятна учебно-производствена практика.
С особено старание ръководителите на специализираните поделения в Козлодуй представиха основните аспекти от работата на предприятието и специфичните дейности, свързани с управление на радиоактивните отпадъци. В рамките на еднодневното си гостуване  студентите посетиха площадка „Радиана“, където в момента се изпълняват дейности от строежа на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, а главният инженер Ира Стефанова ги запозна подробно с устройството и бъдещата експлоатация на хранилището. Иван Петров, ръководител на отдел „Третиране и кондициониране на РАО“, разказа за отговорностите и предизвикателствата, свързани с извеждането от експлоатация на малките ядрени блокове по време на обиколка в Машинна зала 1-4 блок, Блочен щит за управление – 2 и обзорното стъкло, зад което се намира втори енергиен реактор, който е в процес на извеждане от експлоатация. Петров отговори и на всички въпроси, възникнали след обиколките и дискусиите. Преди практикантите да видят отблизо Системата за измерване и освобождаване от контрол, Янчо Димов, ръководител Орган за контрол от вида „С“, обясни подробно категориите радиоактивни отпадъци и условията за освобождаване от регулиране на материали, съдържащи радиоактивни вещества. С представянето на широкообхватната работа на сектор „Радиохимия“ интересът на студентите предизвика и ръководителят му Галина Нешовска, която на място в лабораторията разказа за пътя на пробите, значимостта на анализите и работата с апаратурата. Групата се запозна и с французойката Мари Анго, която провежда тримесечния си стаж в сектор „Радиохимия“, за да реализира амбицията си да се дипломира като инженер-химик в Страсбург. Ръководител на направление „Експлоатация“ Анатоли Цветанов обясни в детайли работата на СП „РАО – Козлодуй“ и отговори на всички въпроси на студентите, породили се след посещението на Склада за съхранение на кондиционирани РАО.
В края на посещението си Кристиана Атанасова, Трайче Тушев и Никол Рангелова, които съставляват трети курс на специалност „Ядрена химия“ в Софийски университет, изразиха явен интерес към провеждането на продължителен стаж в ДП РАО в подкрепа на подготовката им като бъдещи специалисти в сферата на ядрената енергетика. „Останах възхитена от работната среда, от професионализма и отдадеността на всички, които работят в ДП РАО. Впечатлена съм, че предприятието акцентира върху мисленето за решаването на проблемите на нашето и на следващите поколения и работи изключително в посока, която щади бъдещето“, сподели Никол. „Присъствието в ДП РАО улови амбицията и желанието ми за професионално развитие като чуждестранен студент с привилегията да съм от малкото хора, посетили това място. Въпреки че посещението продължи само един ден, всички служители в ДП РАО бяха ангажирани и мили към нас и всеки момент беше страхотно преживяване, което остави желание за повторно посещение. Благодаря ви от сърце, защото всички вие бяхте моят водач за нови идеи и възможности в бъдеще!“, не скри вълнението си македонският студент Трайче Тушев. „Много съм благодарна за възможността, която получих – да видя и да се запозная отблизо с работата в ДП РАО и с хората, които работят там. Те бяха изключително отзивчиви и приветливи! Много съм впечатлена от организацията. Посещението беше много интересно и полезно. С удоволствие бих искала да посетя предприятието отново и при възможност бих желала да проведа стаж там! Искрени благодарности!“,  сподели впечатленията си Критиана.

Нагоре