Новини

A A A

МААЕ и ДП РАО домакинстваха годишната среща на DISPONET за 2022 година

10.10.2022

Ръководен от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) екип от експерти по погребване на радиоактивни отпадъци от цял свят взеха участие в техническа среща на Международната мрежа за погребване на нискоактивни отпадъци (DISPONET), която се проведе в периода 3-7 октомври 2022 г. в Информационния център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Форумът предостави на членовете на мрежата DISPONET възможност да споделят последните разработки в своите програми и да представят националния напредък по отношение на погребването на РАО във всяка от страните участнички – Канада, Германия, Бразилия, Естония, Азербайджан, Иран, Кения, Литва, Нигерия, Пакистан, Малайзия, Румъния, Словакия, Швеция, Украйна, САЩ, Великобритания и Обединените арабски емирства.
Международният екип посети Съоръжението за плазмено изгаряне в Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”, както и Склада за временно съхранение на РАО в Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци“. Посещението на строителната площадка на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“ осигури възможност на участниците във форума да видят най-съвременното съоръжение за погребване на РАО от приповърхностен тип в процес на изграждане и да коментират важни съображения, свързани със затварянето и последващия мониторинг на хранилища от подобен тип.
В рамките на дискусиите бяха отбелязани редица добри практики като наличието на подвижен покрив за предотвратяване на навлизането на дъждовни води в обекта по време на операциите по разполагане на опаковките с РАО, както и изграждане на клетки с инспекционни галерии за контрол и анализ на поведението на системата.
Професионалните коментари по време на срещата са основополагащи за публикация на МААЕ в процес на разработка, наречена „Разглеждане на проекта за затваряне на хранилища за РАО от приповърхностен тип“. Този технически документ се фокусира върху аспектите на дизайна, важни за затварянето на хранилища от този тип, особено по отношение на периода на институционален контрол. Посещението на място даде отлична възможност за членовете да обсъдят погребването на радиоактивни отпадъци в практическа среда.
МААЕ е много благодарна за домакинството и експертната подкрепа, предоставени от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, каза във финалната част Джералд Вестерман, научен секретар на форума от страна на МААЕ, и обобщи: „Смятам тази седмица за изключително ползотворна за всички участници. Всяка държава представи достъпно и разбираемо своя напредък по отношение на погребването на РАО. Надявам се, че до следващата среща на DISPONET в Канада отново ще отчетем напредък и пожелавам ползотворна работа на всички!“

Нагоре