Новини

A A A

Министерството на енергетиката стартира конкурси за избор на ръководни органи на енергийните дружества

29.01.2021

Министерството на енергетиката стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на “Български енергиен холдинг” ЕАД и на Управителния съвет на ДП “Радиоактивни отпадъци”.
Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката, “Български енергиен холдинг” ЕАД и ДП “Радиоактивни отпадъци”.

Нагоре