Новини

A A A

Мониторингов комитет отчете хода на Програма „Козлодуй“ по извеждане от експлоатация

04.04.2022

На 1 април 2022 г. в Информационния център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ се състоя среща на Мониторинговия комитет по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на атомната централа, която изпълнява предприятието. Заседанието за отчет на второто полугодие на 2021 година бе предшествано от двудневно посещение от представители на Европейската комисия (ЕК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Министерство на енергетиката в съоръженията на ДП РАО за проследяване на текущото изпълнение на Програмата.
Мониторинговият екип беше в състав: от страна на ЕК – Ян Панек, Директор на Генерална дирекция „Енергетика“, Карло Сборкия, служител по политиките, програмен ръководител на програмата по извеждане „Игналина“ и Карлос Алварез Агилера, служител по политиките, програмен ръководител на програмата по извеждане от експлоатация „Козлодуй“; от страна на българската държава – Пламен Данаилов и Данаил Николов, зам.-министри на енергетиката, и експерти в енергийното ведомство; от страна на ЕБВР – Валентин Шайдер, зам.-директор на Департамент „Ядрена безопасност“ и ръководител на Международен фонд „Козлодуй“, и от страна на ДП РАО – Дилян Петров, изпълнителен директор, и представители на висшия мениджмънт на предприятието.
За да се запознаят с актуалния статус на Програмата по извеждане от експлоатация, участниците в мониторинговата мисия посетиха Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация  – 1-4 блок“, където в Контролираната зона  се запознаха с дейностите по дезактивация на първи контур на 3-ти и 4-ти блок, която ще продължи и за първата двойка 440-мегаватови блокове. Екипът видя на място и работата на Съоръжението за плазмено изгаряне, Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането от експлоатация, както и действието на триизмерния модел на Реакторни отделения на спрените блокове, който визуализира виртуално напредъка на демонтажа в Контролирана зона, като той е „Създаден продукт на знанията“ за 2021 г. с цел разпространение в рамките на Съюза. В обхода беше включено и наблюдение на строително-монтажните дейности на бъдещ цех за изработка на стоманобетонни кубове за опаковане на радиоактивни отпадъци. Участниците в мисията посетиха също площадка „Радиана“, където се изгражда Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
По време на еднодневна техническа среща те бяха подробно запознати с най същественото в процеса по извеждане, постигнато през отчетния период.
Сред основните теми, обсъдени по време на Мониторинговия комитет, бяха спазването на планираните срокове на отделните проекти и дейности, свързани с цялостния процес по извеждане от експлоатация, пълна оценка на икономическите ползи от Съоръжението за плазмено изгаряне, необходимостта от съвместни анализи за хода на програмата, като се отчита натрупаният опит чрез аналогичната програма в АЕЦ „Бохунице V1“, Словакия, която също се подпомага чрез финансиране от Европейския съюз.
След заключителната среща Ян Панек обобщи:„За мен беше удоволствие да присъствам на това заседание в Информационния център по извеждане от експлоатация. Днес проведохме много ползотворна дискусия, предшествана от проведения вчера обход, така че успяхме да установим успешното завършване на изпълнението и напредъка на голям брой дейности. Тук бих желал да отбележа дезактивацията на блоковете, където е важно да кажем, че за проекта в Козлодуй се използва оборудване, което преди това е било използвано в подобен такъв проект за извеждане от експлоатация в АЕЦ „Бохунице V1“ и предадено на ДП РАО. Видяхме как то реално служи за целите на програмата за извеждане от експлоатация, като дори постигна по голяма ефективност в по-кратки срокове в сравнение с първоначално постигнатата в Словакия и мисля, че това е положителен пример за ползите от обмяната на опит между програмите за извеждане от експлоатация. Бяхме запознати също така с доста обнадеждаващи резултати от пълна оценка на рентабилността и ефективността на Съоръжението за плазмено изгаряне, което прави Програма „Козлодуй“ уникална. Отбелязахме и областите, в които е необходимо да се намалят рисковете и предотвратят закъсненията, не  само от страна на Банката като упълномощена организация, но също и от страна на ръководството на ДП РАО. Ние ще продължим да следим отблизо графика и бюджета по програмата за извеждане от експлоатация.“
„Беше една много полезна дискусия. Целият екип, който работи тук, е положил максимални усилия. Определено се вижда напредъкът от последните няколко месеца. Това са добри новини. Разбира се, остават всички предизвикателства, с които трябва да се справим, включително, за съжаление, и войната, която се води в Украйна, и по един или друг начин оказва ефект върху проектите. Но мисля, че с общи усилия и със специалния фокус, който Министерството има върху проектите, ще успеем да се справим.“, заяви от своя страна зам.-министър Пламен Данаилов, Програмен координатор на българската държава в Мониторинговия комитет.
Мониторинговата мисия се провежда на всеки шест месеца и има за цел да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, които се финансират безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй”. Последната визита на представители на ЕК и ЕБВР се състоя през октомври 2021 година.
________________________________________
В съответствие с регламента на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности* и процедурите, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. Следва посещение  на място на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговия отчет.
* Регламент (ЕВРАТОМ) №2021/100

Нагоре