Новини

A A A

„Ние сме млада организация в една млада индустрия“

19.06.2019

Дилян Петров
Изпълнителен директор на ДП РАО:
„Ние сме млада организация в една млада индустрия“
Петнадесет години не са твърде дълъг срок в живота на една организация.  Затова е интересно и дори изненадващо да установим колко много неща са се случили в периода от създаването на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ през 2004 г. до днес. Достатъчно е да си припомним, че в първата година в Предприятието са работили около 15 души, а днес сме приблизително 1015 в четири специализирани поделения и Главно управление – София. В годината след създаването на ДП РАО Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО е било просто правителствено постановление, а днес съоръжението се строи пред очите ни.  Преди 15 години почти не се говореше за извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности, сега – разполагаме с най-съвременна инфраструктура и съоръжения, за да извеждаме по най-безопасния начин.
Тези факти са само маркери на пътя, който извървя ДП РАО за 15 години. Ако трябва с една дума да определя историята на Предприятието, тя е динамика. За мен лично е изключително професионално предизвикателство да съм част от такова развитие, което включва нарастване на отговорностите,  надграждане на човешкия ресурс, повишаване на компетентностите на екипите, въвеждане на иновации.
Дълбокото ми убеждение е, че всичките ни постижения биха били невъзможни без ежедневната упорита работа на работещите в ДП РАО. Това са общи постижения, за които аз и мениджърският екип сме много признателни!
Всяка годишнина е повод освен за ретроспекция на миналото и за поглед напред. Може би в следващите години ДП РАО няма да следва бурния темп на развитие на досегашните, но със сигурност все по-уверено ще изпълнява своята мисия на екологична организация (защото сме именно такава)  да пазим хората и околната среда от въздействието на радиоактивните отпадъци, които съвременният човек генерира.
Ние сме млада организация в една млада индустрия – управлението на РАО. А интересът към нея в световен план нараства, тъй като хората трябва трайно и надеждно да решат проблема с РАО. Вярвам, че това е посоката, в която ще вървим – наука, иновации, още по-висока професионална компетентност в името на минимизиране на риска от РАО.

Нагоре