Новини

A A A

Околовръстният път на Козлодуй – с Протокол образец 16

13.12.2018

На 11 декември 2018 г. се състоя заседание на Държавна приемателна комисия за проект „Основен ремонт (рехабилитация) на път II-11 „Козлодуй – Хърлец”. Деветчленният състав на комисията бе назначен със заповед на началника на Дирекция за национален строителен надзор към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Въз основа на огледа на обекта, представените документи и становищата на членовете й комисията даде положително заключение за съответствието на строежа с издадените строителни книжа и с нормативните изисквания за строежите. Участниците в комисията подписаха с единодушие Протокол образец 16 за установяване на годността за ползване на обекта.

Рехабилитацията на околовръстното шосе на град Козлодуй стартира на 23 май 2018 г. Проектът изцяло беше финансиран от Международен фонд „Козлодуй” (МФК)  чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Инвестицията беше одобрена от донорите на Фонда след като ДП „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) успешно я защити като разход за част от необходимата инфраструктура за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Ремонтните дейности на пътния участък включваха пълната му рехабилитация, в това число и повдигане на нива на многобройните места с пропадания, и бяха извършени за около 3 месеца в пълно съответствие с одобрения от Агенция „Пътна инфраструктура” технически проект. Рехабилитацията беше извършена от „Грома Холд” ЕООД (преименувана от „Агромах” ЕООД), а независимият строителен надзор беше осъществен от „Пътинвест инженеринг” АД.

ДП РАО изказва признателност на всички институции и организации, ангажирани в реализацията на проекта, на изпълнителя – за качествената и в срок извършена работа, на Община Козлодуй – за сътрудничеството в полза на изграждането на модерна пътна инфраструктура.

Нагоре