Новини

A A A

Покана за номиниране на член на УС на ДП „Радиоактивни отпадъци“, гр. София

05.04.2024

Агенцията за публичните предприятия и контрол публикува покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, гр. София.  Информация за поканата тук.

Нагоре