Новини

A A A

По инициатива на АЯР експерти от турския регулаторен орган посетиха съоръжения на ДП РАО

07.12.2022

Деветима експерти от Ядрения регулаторен орган на Република Турция посетиха на 6 декември  2022 г. съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, за да се запознаят на място с опита на България в областта на управление на радиоактивните отпадъци. Интересът си турската страна заяви след подписания тази година с българската Агенция за ядрено регулиране (АЯР) Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Договореностите между двете страни предвиждат още една визита на експерти от турския регулатор в края на месец януари 2023 г.
В рамките на първото си посещение делегацията, ръководена от вицепрезидента на турския регулатор – Огюз Джан, и от председателя на АЯР – Цанко Бачийски, посети Съоръжението за плазмено изгаряне, Специализираното поделение за преработка и временно съхранение на РАО от експлоатацията на АЕЦ и площадка „Радиана“, където се изгражда Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
В Информационния център по извеждане от експлоатация пред гостите от южната ни съседка бяха цялостно представени постиженията и напредъкът на Предприятието в областта на управлението на радиоактивните отпадъци.

Нагоре