Новини

A A A

Преглед на Проекта по извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности

22.06.2017

„Видях убедителен напредък по всички теми и това е много важно за цялостното развитие на програмата по извеждане на 440-мегаватовите блокове на АЕЦ „Козлодуй” – това коментира  Саймън Мърфи от Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия (ЕК). Той, заедно със своя колега Марко Милиорели и Валентин Шайдер от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), посетиха съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) на  площадката на АЕЦ „Козлодуй” на 20 и 21 юни 2017 г.
Посещението бе планирано и реализирано в резултат на установена практика за редовен преглед на всеки шест месеца на процеса по извеждане от експлоатация (ИЕ) на спрените ядрени мощности. Целта на наблюдението е представителите на ЕК и ЕБВР, която администрира средствата по Международен фонд „Козлодуй”, да се запознаят на място с развитието на проекта.
„Със сигурност има видим напредък при планираните дейности в Машинна зала, преобладаващата част от оборудването е демонтирано. Видяхме още, че два много важни проекта вече са към своя край на изпълнение – Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ) и Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите. Това са ключови проекти за успеха на цялостната програма по ИЕ на спрените блокове. Особено съм впечатлен от СПИ, защото смятам, че когато инсталацията бъде пусната в експлоатация, това ще бъде постижение и принос на ДП РАО към международния опит в управлението на РАО. Радвам се и на добрата новина, че вече са пред старт пълномащабните строителни дейности на Националното хранилище за ниско – средноактивни радиоактивни отпадъци“, сподели Саймън Мърфи преките си впечатления след обходите и срещите в рамките на програмата на посещението.
Една седмица преди мониторинга в Козлодуй, ходът на проекта по ИЕ  на блокове 1-4 на българската атомна централа беше представен и на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй” в Лондон. На форума беше отчетено изпълнението на дейностите по извеждане и напредъка на проектите, подпомагащи процеса, за първите шест месеца на 2017 г., в съответствие с Годишната работна програма. Участниците в Асамблеята изразиха удовлетворение от резултатите, постигнати от ДП РАО, и дадоха подкрепа за последващото развитие на проекта по извеждане.
На снимките:
1.    Посещение на Цех за намаляване на размерите и дезактивация, отляво надясно: Саймън Мърфи, Валентин Шайдер, Марко Милиорели
2.    Посещение на Съоръжение за плазмено изгаряне

Нагоре