Новини

A A A

Представители на ЕС се запознаха с напредъка на дейностите по извеждане от експлоатация

16.09.2015

В периода 14-16 септември 2015 г. в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) се състоя планиран мониторингов одит във връзка с дейностите, подкрепени от Международен фонд „Козлодуй”. В работните срещи взеха участие представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – от страна на Европейския съюз, и ръководители от висшия и средния мениджмънт на ДП РАО, както и водещи мениджъри по конкретни проекти и дейности.
В рамките на мониторинга, който се извършва на всеки 6 месеца, беше направен преглед на напредъка на дейностите по извеждане в Машинна зала и Контролирана зона, съгласно Годишната работна програма за 2015 г. Участниците бяха запознати с актуалното състояние на основните проекти по извеждане, финансирани от МФК, които се намират на различни стадии от своята реализация, в това число и изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО. За първи път в историята на съвместните срещи беше обособена и допълнителна тема – организация на радиационната защита в процеса на извеждане от експлоатация. Информацията от разговорите ще послужи за изготвяне на съпоставителна база данни с останалите страни, където ЕС подпомага извеждане на спрени ядрени мощности, а България е включена като първа страна от този проект. В дневния ред на одита бяха включени  и юридически и регулаторни въпроси. Представителите на ЕС посетиха Машинна зала на 1-4 блок, Съоръжението за измерване и освобождаване от контрол, съоръжения в Контролираната зона. На заключителната среща Саймън Мърфи – представител на ЕК, изрази удовлетворение от ефективното взаимодействие през трите дни на мониторинга и заяви, че проектите се управляват и развиват според планираното, а там, където съществуват проблеми, е очевиден страмежът към своевременно и адекватно решение.
Тридневната съвместна работа на представителите на ЕС и ДП РАО е от съществено значение за подготовката на предстоящото през месец ноември съвещание на Комитета за подпомагане на извеждането към Европейската комисия.  Срещата се провежда веднъж годишно и има за цел да представи напредъка на Литва, Словакия и България по изпълнение на програмите, свързани с извеждането и финансирани от общността.

Международен Фонд „Козлодуй” е създаден с цел подкрепа на България при преодоляване на последиците от спирането и извеждането от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”, чрез финансиране и съфинансиране на  подготовката и изпълнението на проекти, свързани с извеждането от експлоатация на спрени ядрени мощности. Администратор на средствата на МФК е ЕБВР в съответствие с клаузите на Рамковото споразумение между ЕБВР и Р България, подписано на 15.06.2001 г. и ратифицирано със Закон, обнародван в ДВ бр. 38 от 12.04.2002 г.
В съответствие с Правилата на МФК и Рамковото споразумение, ЕБВР предоставя средства за финансиране или съфинансиране на изпълнението на отделни проекти след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите, в която решаващ глас има ЕК в качеството си на основен донор на МФК.

Нагоре