Новини

A A A

Предстои актуализация на Стратегията за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

30.07.2015

Министерството на енергетиката публикува на Интернет страницата си предложение за обществено обсъждане на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за установяване на общностна рамка за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО. Проектът отразява настъпили изменения в националната законодателна и регулаторна база. Стратегическият документ определя цялостната политика и принципи в областта на използване на ядрено гориво, като обхваща конкретните етапи на управление на ОЯГ и всички видове РАО, под юрисдикцията на България. Проекто-стратегията очертава прилаганите и планирани практически решения, състоянието и експлоатацията на съществуващите съоръжения, както и стъпките за реализация на бъдещи такива.

Още подробности и пълният текст на документа: http://www.me.government.bg/bg/discussion-news/strategiya-za-otraboteno-yadreno-gorivo-i-radioaktivni-otpadaci-do-2030-g-2080-m0-a0-1.html

Нагоре