Новини

A A A

Проектът НХ РАО беше представен на международен експертен форум

08.12.2017

Основният резултат от проведеното заседание на Международната мрежа за погребване на нискоактивни отпадъци (ДИСПОНЕТ) ще бъде технически документ на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) по строителство на такива съоръжения, който ще бъде актуализиран въз основа на информацията, която размениха експерти от различни страни.
Форумът се състоя в периода 4-8 декември 2017 г. в Козлодуй и беше домакинстван от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).
По време на експертното събитие беше представен националният напредък по отношение на погребването на нискоактивни РАО във всяка от страните участнички в заседанието: Австралия, Беларус, Бразилия, Китай, Хърватска, Чехия, Германия, Иран, Южна Корея, Латвия, Литва, Пакистан, Румъния, Словения, ЮАР и Великобритания.
От българска страна в няколко презентации беше представен ходът на проекта за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО). Подробно бяха описани процедурите за избор на площадка, изложена бе концепцията за безопасност, представен бе техническият проект на хранилището. Всички експерти от ДИСПОНЕТ отправиха поздравления за напредъка на българския проект, който вече е на етап строителство, и оцениха високо споделения опит.
В рамките на програмата на заседанието участниците посетиха Специализираното поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”, новоизградения Цех за намаляване на размерите и дезактивация и площадка „Радиана”, където се стори НХ РАО.
От името на експертната мрежа г-н Капила Фернандо благодари за подкрепата на МААЕ и на нейните представители на форума – г-н Жири Фалтишек и г-н Гералд Нийдър-Вестерман., както и на ДП РАО – за отличното домакинство и създадените условия за ефективна работа.

Нагоре