Новини

A A A

Работна група „Атомни въпроси” посети Козлодуй

27.06.2018

ДП „Радиоактивни отпадъци” беше една от приемащите организации в Козлодуй на изнесено заседание на Работна група „Атомни въпроси” към Съвета на Европейския съюз (ЕС) в рамките на българското шестмесечно ротационно Председателство на Съвета на ЕС.
По установена традиция, всяко Председателство, при възможност, провежда подобно събитие с цел да запознае държавите членки, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета на ЕС и други заинтересовани страни с дейността на значими съоръжения в енергийния сектор, както и да постави за отворена неформална дискусия въпроси, които биха били от интерес за държавата домакин.

Посещението в Козлодуй – част от изнесеното заседание, се състоя на 19 юни 2018 г. и бе домакинствано още от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД.
В рамките на обща информационна среща участниците в работната група бяха запознати с приоритетите в работата на атомната централа с акцент върху продължаването на експлоатационния ресурс на 5 и 6 блок, както и с потенциалните възможности за изграждане на нова ядрена мощност на площадка „Козлодуй”.
Галя Симеонова – ръководител на управление „Международни проекти” в ДП РАО, представи пред аташетата дейността на Предприятието. Фокус в презентацията беше актуалният статус на процеса по извеждане от експлоатация на спрените 1-4 блок, който финансово се подкрепя от МФ „Козлодуй”. Особен интерес сред участниците в срещата предизвика информацията за новите вискотехнологични съоръжения, изградени през последните години в полза на безопасното извеждане от експлоатация.
В програмата на посещението беше включен и обход на площадка „Козлодуй”. На територията на ДП РАО делегатите наблюдаваха демонтажни дейности в Машинна зала на 1-4 блок и посетиха площадка „Радиана”, където се изгражда Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
В края на изнесеното заседание участниците в него, сред които имаше представители на почти всички страни членки на ЕС, изразиха удовлетворение и благодарност за възможността да получат задълбочена представа за ключови дейности и проекти в българския енергиен сектор.

Нагоре