Новини

A A A

Словенски експерти почерпиха опит за погребване на РАО

17.06.2023

В периода 12-16 юни 2023 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) беше домакин на научно посещение по линия на проект на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за техническо сътрудничество. Целта на програмата беше запознаване на словенски регулатори и оператори за управление на РАО с дейностите за погребване на РАО, извършвани от ДП РАО .

В рамките на научното посещение екип от български експерти, ръководен от главния инженер на Специализирано поделение „Национално хранилище за РАО“ (НХРАО) – Ира Стефанова, представи пред участниците от Словения важни въпроси, свързани с: проектиране и изграждане на НХРАО; разработване и развитие на обосновката на безопасността и съпътстващата оценка на безопасността в различните етапи на проекта за погребване, както и преглед от страна на  регулирация орган; лицензиране на НХ РАО ; участие на заинтересованите страни и консултации за изграждане на НХ РАО и др.

Представителите от Словения от своя страна представиха програмата си за изграждане на хранилище за ниско- и средноактивни РАО, чието строителството предстои. Именно този проект е в основата на задълбочения им интерес към българския опит по отношение на НХРАО.

Като част от програмата на научното посещение словенските специалисти получиха възможност да посетят съоръжения на ДП РАО в Козлодуй. Те се запознаха отблизо с детайлите в изграждането на НХ РАО на площадката „Радиана“, както и наблюдаваха дейности по извеждане от експлоатация в Контролираната зона на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“. При реализацията на едноседмичния проект беше отделено време и за посещение на Постоянното хранилище за РАО край село Нови хан.

По време на заключителната среща по проекта бяха дискутирани въпроси за приликите и различията в подхода в България и Словения по отношение на погребване на РАО и бяха набелязани теми за бъдещо сътрудничество. Словенските участници изразиха задоволство и признателност за споделения опит от страна на колегите си от българския национален оператор по управление на РАО.

Нагоре