Новини

A A A

Специалисти от ДП РАО участваха в тристранен семинар за споделяне на опит в Словакия

22.03.2019

Експерти от Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ на ДП „Радиоактивни отпадъци” взеха участие в тристранен семинар за обмяна на опит с домакин JAVYS – отговорен оператор за извеждането от експлоатация, който беше проведен в АЕЦ „Ясловске Бохунице V1“, Словакия. Събитието се състоя на 13 14 март 2019 г. Семинарът, организиран под егидата на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия (ЕК)  и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), е продължение на установената успешна практика за споделяне на технически и практически опит в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения между трите Програми за извеждане от експлоатация – Козлодуй, Бохунице и Игналина.
В хода на семинара от българска страна бяха представени три презентации. Момчил Казаков – главен технолог на СП „ИЕ – 1-4 блок”, запозна присъстващите с цялостния напредък в извеждането от експлоатация; Иван Петров – ръководител на отдел „Третиране и кондициониране на РАО” в Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ), говори на тема: „Въвеждане в експлоатация на СПИ“; Борислав Илиев – началник на Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) направи преглед на основните моменти в експлоатацията на ЦНРД. Презентациите бяха посрещнати с голям интерес, последваха въпроси от техническо естество и кратка дискусия, като особено внимание предизвика уникалното СПИ.
В рамките на програмата на семинара специалистите от СП „ИЕ 1-4 блок“ имаха възможността да посетят Машинна зала и Реакторно отделение на АЕЦ „Ясловске Бохунице V1“, където се запознаха с реалния напредък на дейностите по извеждане от експлоатация на словашките си колеги.
При закриване на форума и в допълнение към заключителното слово на г-н Кийс Кетелаар – зам.-директор и ръководител на Международен фонд „Бохунице“ към ЕБВР, г н Робърт Кунде – ръководител на Програма „Козлодуй“ от Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК, изрази своята благодарност и отбеляза в своята финална реч изключителната полза от тези семинари за всички страни  участници в процеса, като подчерта, че следващият тристранен семинар по обмяна на опит предстои да бъде проведен в Козлодуй през 2020 г.

Нагоре