Новини

A A A

Студентски стажове в ДП РАО

04.09.2020

През лятото на 2020 година ДП РАО предостави възможност за провеждане на няколко студентски практики.
С различни аспекти от дейността на предприятието в интензивна еднодневна програма, чрез лекции и посещение в съоръженията, се запознаха Сребрин Колев и Иван Стоянов от Физико-химичния факултет на СУ „Св. Кимент Охридски“. Второкурсничките Селина и Еванджелин Стоянови изучават „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“  в Техническия университет – София. Те работиха три седмици с колегите си наставници от направление „Инженерно осигуряване“ – Васко Стаменов и Йордан Пенчев. В двуседмична стажантска програма активно се включи Мелиса Патрашкова, студент от Нов български университет, бъдещ специалист по връзки с обществеността. Тя се запозна с основни принципи и практики в информационната политика на ДП РАО с помощта на наставника Розина Русинова.

Взаимодействието в лятната практика донесе професионално и емоционално удовлетворение на всички участници.

СТАЖАНТИТЕ

Сребрин Колев: „Беше много интересно! Разбрах от първо лице – от колегите в ДП РАО, колко е важен процесът по извеждане от експлоатация на ядрени мощности.  Всичко е много добре подредено, планирано и прогнозирано и занапред. Разбрах за себе си, че професионализмът тук е на първо място.“

Иван Стоянов: „За толкова кратък период получихме толкова изчерпателна информация от различни специалисти. Беше ми безкрайно интересно да бъда част от всичко това, макар и само за един ден.“

Селина Стоянова: „Предвид това, което учим, и това, което ни предоставихте като информация, за нас беше много интересен и полезен стаж. Създадохме си представа, всъщност, колко още много трябва да надграждаме знанията си.“

Еванджелин Стоянова: „Получихме толкова много интригуваща информация. Нашата специалност е свързана с конструиране и машинно проектиране и наставниците ни наблегнаха, дадоха знание и примери точно в тази посока, именно адаптирано към университетското ни образование. Много сме признателни за този подход и внимание.“

Мелиса Патрашкова: „Аз бях много изненадана от цялото внимание, което получих в програмата. Чувала съм за формални практики, които се състоят единствено в получване на уверение – документ за „провеждане“. В моя случай стажът много надмина очакванията ми, за мен беше изключително интересно изживяване. Повечето хора от семейството ми работят в ДП РАО, но за първи път разбрах реално и в цялост каква е дейността на предприятието. Моята университетска специалност е свързана с организационни дейности и успях да се докосна точно до тази тема – в ДП РАО, освен напълно техническите работи, има и много общностни събития, които изискват труд и внимание.“

НАСТАВНИЦИТЕ

Васко Стаменов: „Съвсем видимо е, че Селина и Еванджелин разбират това, което изучават и го правят с желание. Това най-много ме впечатли. Нещата, които им представих в рамките на програмата, са много специфични, човек трябва да има известна рутина, за да ги разбере. Удивен бях, че зададоха много интересни въпроси, дори специалист с опит в тази област трудно би забелязал част от детайлите, върху които момичетата обърнаха внимание. Много ми беше приятно да бъда в ролята на наставник. Бих се обърнал към тях така: Един ден, когато завършите и имате желание, е хубаво да се присъедините към нашия екип. Имаме нужда от будни хора като вас. Задължително трябва да разчиташ на своите умения, но и да вярваш на другите. Както сега усетихте атмосферата тук, така пожелавам след време да разберете колко е важен екипът и да можеш да му се довериш за всичко – тогава нещата наистина се случват.“

Йордан Пенчев: „Технологията, с която аз запознах стажантите, е все още в процес на внедряване – 3 D модела на извеждане от експлоатация в Контролираната зона. Бях приятно изненадан от адекватността на въпросите, които поставиха момичетата. Ще продължим да поддържаме връзка по имейл, за да отговоря на интереса им, да им дам възможност да научат повече за това, което предстои в този процес. Надявам се някой ден да се видим отново тук като колеги.“

Розина Русинова: „Направи ми силно впечатление сериозността и личната дисциплина, с които Мелиса се отнесе към задълженията си като стажант. Точно спазване на „работното време“, старателно изпълнение на всяка поставена задача. Бих казала, че тя има изградени трудови навици, което е даже малко необичайно за нейната възраст. Работихме много активно, а най-ценното беше желанието й да научава.“

„Вярвам, че оттук нататък вече имате много по-реален поглед върху бъдещата си професионална реализация. А вие вярвайте в себе си и в екипа, който ще създадете в бъдеще. Късмет и да сте живи и здрави!“ С тези думи на финала на стажантските програми главният инженер на СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ – Пламен Петков, връчи от името на ръководството на ДП РАО удостоверенията за студентска практика.

Нагоре