Новини

A A A

Съоръжението за плазмено изгаряне на РАО – представено на Генерална конференция на МААЕ

03.10.2023

В периода 25-29 септември 2023 г. в централата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – Виена, се състоя 67-мата Генерална конференция на организацията. По време на най-важния форум на МААЕ бе организиран съвместен щанд на Европейската комисия, Испания и България, в чието официално откриване взеха участие Рафаело Гроси – генерален директор на МААЕ, Масимо Гариба – заместник-генерален директор на ГД „Енергетика” на Европейската комисия, Николай Николов – заместник-министър на енергетиката на България, и НП Естер Монтерубио Вилар – посланик на Испания в Австрия.
Фокусът на българското представяне във Виена беше върху един от най-значимите проекти, реализирани с помощта на Международен фонд „Козлодуй“, – изграждането на инсталация за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО), при което се постига голям коефициент на намаляване на техния обем. Съоръжението за плазмено изгаряне е уникална технология и чрез възможностите й за подаване на различни комбинации РАО се постига висок коефициент на редуциране, който е трудно постижим чрез други технологии. Това гарантира спазването на всички принципи за управление на РАО и най-вече – погребване на минимални количества и необременяване на бъдещите поколения с грижа за РАО, генерирани в нашето съвремие. Реализацията на проекта е дело на международен консорциум. Съоръжението е изградено в полза на безопасното извеждане от експлоатация на спрените 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, с което е натоварено Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
Участниците във форума проявиха значителен професионален интерес към представената технология, споделят български представители в конференцията. Този факт подчертава важността на един друг съпътстващ проект: през 2022 г., в сътрудничество със Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre – JRC), беше реализиран проект „Управление на знания в областта на извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци“, в рамките на който придобитият опит от експлоатацията на Съоръжението за плазмено изгаряне беше представен от ДП РАО като Продукт на знанието.

Нагоре