Новини

A A A

Съоръжението за плазмено изгаряне навлиза в шеста експлоатационна кампания

15.12.2022

В периода 5-8 декември 2022 г. бяха извършени пускови операции на  Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ)* на радиоактивни отпадъци (РАО), след проведена планова профилактика. На 9 декември бяха достигнати номиналните параметри за преработка на РАО, с което инсталацията навлезе в шестата си експлоатационна кампания.

В Съоръжението за плазмено изгаряне се преработват РАО от експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, както и РАО от извежданите от експлоатация 1-4 блок.

От първата експлоатационна кампания, започната в края на 2018 г., до момента са преработени над 3800 куб. м РАО, като в последната кампания беше постигнато намаляване на обема на преработените отпадъци повече от 90 пъти.

……………………………………………………………………………….
*Един от най-значимите проекти, реализирани с помощта на Международен фонд „Козлодуй“, е изграждането на инсталация за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци, при което се постига голям коефициент на намаляване на техния обем. Съоръжението за плазмено изгаряне е уникална технология и чрез възможностите й за подаване на различни комбинации РАО се постига висок коефициент на редукция, който е трудно постижим чрез други технологии. Това гарантира спазването на всички принципи за управление на РАО и най-вече – погребване на минимални количества и необременяване на бъдещите поколения с грижа за РАО, генерирани в нашето съвремие. Реализацията на проекта е дело на международен консорциум и представлява изключителен професионален интерес за международната ядрена общност.

Нагоре