Новини

A A A

Tристранна среща по проекта за национално хранилище за погребване на РАО се проведе в Козлодуй

19.02.2019

На 7 декември 2018 г. в град Козлодуй (България) представители на гражданското общество от Румъния и България и представители на българското държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) участваха в съвместна среща за дискусия по теми, свързани с изграждане на хранилището за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО) на българска територия близо до град Козлодуй. Инициативата за решаване на проблеми се ръководи от Механизма за жалби по проекти (МЖП) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Механизмът за жалби по проекти е механизъм за отчетност на ЕБВР, който предоставя възможност за независим преглед на жалби от едно или повече частни лица или организации, свързани с проект на ЕБВР, които са от голямо значение за румънската общественост.

През март 2018 г. представители на гражданското общество от Румъния и България изразиха загриженост към МЖП във връзка с изграждането на хранилището на площадка „Радиана“. Тези опасения бяха свързани с въздействието на проекта върху населението и околната среда, подчертавайки необходимостта от прозрачност и обществени консултации. ЕБВР администрира Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на спрени мощности на АЕЦ „Козлодуй”, който съфинансира първия етап от изграждането на съоръжението за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България.

В съответствие с процедурните правила на МЖП, Leonardo D’Urso беше определен за независим медиатор по инициативата за решаване на проблеми, за да улесни диалога между представителите на гражданското общество и ДП РАО за решаване на въпросите, адресирани до МЖП, без да се приписва вина или обвинение.

По време на първата съвместна среща, домакин на която беше ДП РАО в Козлодуй, страните имаха възможност да се срещнат отново и да инициират процеса на диалог по процедурата на МЖП. ДП РАО организира съвместно посещение на площадката за изграждане на хранилището за представителите на гражданското общество. Срещата започна с подписване на рамково споразумение за процеса на диалог от г-н Дилян Петров, изпълнителен директор на ДП РАО, и г-жа Luminita Simoiu, президент на гражданска асоциация за живот от Крайова, Румъния, и водещ представител на гражданската инициатива. Участници в съвместната среща, повдигащи въпроси и изразяващи безпокойство, бяха: представител на румънския парламент, представители на местните администрации на Крайова и Дабулени, лекар от Клиниката по детска онкология на болницата на окръг Долж в Крайова, представители на различни синдикати, академични среди и гражданско общество от Румъния и България.

Страните се споразумяха, че: “Те ще вземат решения с консенсус по време на процеса на диалог с цел изграждане на доверие, уважение, сътрудничество и приемливи решения в полза на всички заинтересовани страни.”

По време на срещата главният инженер на НХ РАО, г-жа Ира Стефанова, направи презентация за предназначението на хранилището, техническите детайли за строителството и текущото състояние на проекта. Презентацията беше последвана от посещение на строителната площадка. Представените основни теми бяха сходни с тези, повдигнати в Музикалната зала в Крайова, Румъния на 9.06.2016 г. по време на официалното обществено обсъждане. По време на последвалите дискусии представителите на гражданското общество имаха възможност да изразят различни опасения и да повдигнат различни въпроси относно изграждането на хранилището. Въпросите бяха свързани с: проекта на хранилището и капацитета за съхранение; избора на площадка за изграждане; финансирането на проекта и вида на съхраняваните отпадъци; въздействието върху околната среда на населените места; механизмите за превенция и намеса в случай на авария; гаранциите, предоставени от ДП РАО за опазване на околната среда, и съобразяване с европейските стандарти за радиоактивни отпадъци и т.н. Представителите на ДП РАО се ангажираха през следващите месеци постоянно да предоставят подходяща актуална информация, отнасяща се до различните теми, повдигнати по време на срещата.

В края на срещата страните изразиха желание да продължат процеса на диалог по открит и прозрачен начин и се споразумяха втората съвместна среща по МЖП да се проведе след 2 до 3 месеца в Крайова, Румъния.

Нагоре