Проект 32В – 6 – Проектиране и изпълнение на аварийно електрозахранване за консуматорите в компресорно-азотна станция към съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ)

A A A
Нагоре